"Селчо" ООД е официален вносител на марките:

"VOLL" , "AXI" , "NOP" , "HYPO" ,"POOPY". "SELEX" Повече информация

за продуктите с тези марки можете да получите от нашия каталог.

Търсим дистрибутори на тези продукти в цялата страна.

При интерес от Ваша страна, моля, свържете се с нас.

Всичко за чистотата на едно място.
Всички права запазени ©